BIJLAGEN

Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

Voorziening groot onderhoud gem huizen en fanfarezalen

154

0

0

154

0

0

154

0

0

154

0

0

154

0

0

154

Voorziening groot onderhoud wegen

61

877

652

286

625

593

318

625

594

349

625

626

347

625

626

346

Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties

0

60

0

60

0

0

60

0

39

22

0

0

22

0

0

22

Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.

146

43

40

148

43

13

177

43

13

207

43

13

236

43

13

266

Voorziening kleine monumenten

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

1.148

32

32

1.148

32

32

1.148

32

32

1.148

32

32

1.148

32

32

1.148

Voorziening planschades

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders

2.035

75

56

2.054

75

56

2.072

75

56

2.090

75

56

2.109

75

56

2.127

Voorziening dubieuze debiteuren

128

0

0

128

0

0

128

0

0

128

0

0

128

0

0

128

Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP

1.324

534

388

1.471

538

415

1.594

538

391

1.742

538

624

1.656

538

507

1.688

Voorziening vordering verkoop vennootschap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening wachtgeldverplichtingen

13

0

14

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

0

-1

Voorziening groot sporttechnisch onderhoud

418

34

53

398

34

162

270

34

47

256

34

5

285

34

49

269

Voorziening wethouderuitkeringen

392

27

95

324

27

95

255

20

88

187

0

68

119

0

68

51

Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)

785

0

163

622

0

0

622

0

0

622

0

0

622

0

0

622

Voorz verw verliezen voorm Vivaldi

83

0

0

83

0

0

83

0

0

83

0

0

83

0

0

83

Totaal

6.695

1.682

1.494

6.882

1.373

1.367

6.889

1.367

1.260

6.995

1.346

1.426

6.916

1.346

1.352

6.911

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25