PROGRAMMA'S

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Lasten, baten en saldo

Lasten

2.357.761

3,2 %

Baten

1.360.731

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25