BIJLAGEN

Bijlage III Verloopoverzicht reserves

Bijlage III Verloopoverzicht reserves

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

Algemene reserve

12.908

4.121

2.657

14.372

24

1.686

12.711

0

347

12.364

0

8

12.356

0

50

12.306

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)

1.281

0

49

1.232

0

49

1.183

0

49

1.134

0

49

1.084

0

49

1.035

Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)

123

0

20

102

0

20

82

0

20

61

0

20

41

0

20

20

Reserve sociaal domein

2.075

0

798

1.277

0

572

705

0

40

665

0

40

625

0

40

585

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant

182

0

26

156

0

26

130

0

26

105

0

26

79

0

26

54

Reserve Mergelakker

135

0

17

118

0

17

101

0

17

84

0

17

68

0

17

51

Reserve MFC Stein

218

0

7

211

0

7

204

0

7

197

0

7

191

0

7

184

Reserve Maaslandcentrum

117

0

20

98

0

20

78

0

20

59

0

20

39

0

20

20

Reserve egalisatie afval

153

133

0

286

0

0

286

0

0

286

0

0

286

0

0

286

Reserve krimp

1.114

219

324

1.010

0

678

331

0

64

267

0

64

203

0

64

139

Reserve regiobijdrage

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Reserve incidentele investeringen (B)

1.058

0

77

981

0

77

904

0

76

827

0

76

751

0

73

678

Reserve archeologisch museum (B)

100

0

8

92

0

8

85

0

8

77

0

8

69

0

8

61

Reserve stationsomgeving

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Reserve fietsbrug Meers

916

0

916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve bijdrage ESZL

233

45

0

278

0

75

203

0

75

128

0

75

53

0

0

53

Reserve bouwgrondexploitaties

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Reserve renovatie brug Urmond

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve doorontwikkelingsbudget

846

0

439

407

0

407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve pilots duurzaamheid

718

0

368

350

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve invoeringomgevingswet

422

0

165

257

0

220

37

0

0

37

0

0

37

0

0

37

Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas

0

300

0

300

0

12

288

0

12

276

0

12

264

0

12

252

Reserve parkeerplaats Steinerbos

0

0

0

0

120

0

120

0

5

115

0

5

110

0

5

106

Reserve corona

483

229

181

530

0

281

249

0

0

249

0

0

249

0

0

249

Totaal

26.373

5.046

8.071

23.348

144

4.504

18.988

0

765

18.223

0

426

17.797

0

390

17.407

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25