INLEIDING

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2021, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’.

Alle bedragen zijn x € 1.000.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting

-487

245

341

619

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2020

123

57

42

24

Vaststelling grex Meerdel

0

-1

1

0

Bestuursrapportage 2021

1.029

-363

-536

-657

533

Begroting 2022

0

381

-39

-163

-511

Slotwijziging 2021

196

351

1

0

-4

Begroot exploitatiesaldo totaal

861

670

-190

-177

18

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25