INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2021 is als volgt.
In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000.

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. In deze slotwijziging is een paragraaf Corona toegevoegd.

Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2021.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2021 e.v. inclusief de daarbij behorende toelichtingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25