BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning

2021

2022

2023

2024

2025

(x € 1.000)

Primair

Begrotings-
wijzigingen

Slot
wijziging

Totaal

meerjarenplanning

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent

22

26

-30

18

52

22

22

22

Gemeenschappelijke Machtigings

0

10

-10

0

10

0

0

0

eNIK (Elektronische Ned ID kaart)

0

10

0

10

0

0

0

0

Telefoontoestellen

0

0

0

0

100

0

0

0

Vervangen KIA Picanto

0

15

-15

0

15

0

0

0

Burostoelen gemeentehuis

70

0

-70

0

70

0

0

0

Hardware werkplekken mobiele devices

220

0

-220

0

220

0

0

0

Zaak / DMS / Makelaar

217

0

0

217

110

0

0

0

Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc

0

0

30

30

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet vm Poolster

0

0

30

30

0

0

0

0

Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)

0

196

0

196

0

0

0

0

Hal gemeentehuis

0

100

-100

0

100

0

0

0

Grondverwerving

0

24

-24

0

0

0

0

0

Digitaal archiveren

0

51

0

51

0

0

0

0

Switches core werkplek

0

0

0

0

0

25

0

0

Cameratechniek raadzaal

0

0

0

0

0

32

0

0

Camerasysteem gemeentehuis

0

0

0

0

0

30

0

0

Bus wijk Elsloo 3

0

0

0

0

0

53

0

0

Bus wijk Elsloo 4

0

0

0

0

0

53

0

0

Bus wijk Stein 5

0

0

0

0

0

53

0

0

Bus wijk Stein 6

0

0

0

0

0

53

0

0

Bus gazononderhoud 1

0

0

0

0

55

0

0

0

Bus specialistisch groen 2

0

0

0

0

45

0

0

0

Bus Coördinatie 7

0

0

0

0

42

0

0

0

Bus wijk Urmond 9

0

0

0

0

13

0

0

53

3 Laadpalen tbv electrische autos

0

0

0

0

10

0

0

0

Brandstofcontainer

0

0

0

0

10

0

0

0

Bus toezicht 16

0

0

0

0

0

0

35

0

Bus civiel 14

0

0

0

0

0

0

55

0

Bus civiel 15

0

0

0

0

0

0

38

0

Maaimachine zeroturn

0

0

0

0

0

0

22

0

Bus transport 12

0

0

0

0

0

0

0

55

Maaimachine 3delig

0

0

0

0

0

0

0

85

Tractor

0

0

0

0

0

0

0

70

Ipads tbv raadsleden

0

0

0

0

12

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

529

432

-409

553

864

321

172

285

Reconst Julianastraat-Raadhuisstr -wegen

0

47

-47

0

47

0

0

0

GGA Urmond Oost (wegen)

0

0

0

0

0

0

0

0

Reconstructie Mauritsweg Stein

0

0

80

80

0

700

0

0

Verkeerskundige aanpassingen Obbichterst

0

0

0

0

20

400

0

0

LED armaturen openbare verlichting

200

3

-165

38

200

200

200

0

GGA Stein centrum wegen

0

0

0

0

0

0

50

1.100

Vervangen lichtmasten

35

2

-37

0

37

0

0

0

Reconstructie Molenweg Zuid

1.000

98

0

1.098

0

0

0

0

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

11

0

211

200

200

200

200

Aanpassen fietsroutenetwerk

0

168

-30

138

30

0

0

0

Reconstructie Jurgenstraat

1.000

137

-380

757

380

0

0

0

Aanhaking Centrumplan fase 3

0

-90

-140

-230

0

0

0

0

Fietspaden Julianakanaal

0

0

0

0

0

0

0

1.000

Aanpak rotondes BPS

50

-11

0

39

1.950

1.000

0

0

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

250

0

-250

0

250

250

750

0

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

240

19

11

270

0

0

0

0

Opknappen Beatrixplein

250

0

-250

0

250

0

0

0

Parkeerplaats veer Berg ad Maas

400

-100

-285

15

285

0

0

0

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

0

238

-235

3

235

0

0

0

A2 route

0

112

30

142

0

0

0

0

Weg Elsloo naar Meers

470

25

0

495

0

0

0

0

Toegankelijkheid openbare ruimte

18

0

0

18

18

0

0

0

Komremmer Paalweg

83

-83

0

0

0

0

0

0

Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg

0

0

0

0

0

400

0

0

Parkeerplaats Steinerbos

0

0

0

0

120

0

0

0

GGA Nieuwdorp (wegen)

0

0

0

0

185

0

100

2.400

Maatregelen rotondevisie

0

0

0

0

130

0

0

0

Verkeer vervoer en waterstaat

4.196

576

-1.698

3.074

4.337

3.150

1.300

4.700

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

0

31

-13

18

408

0

0

0

Economie zaken

0

31

-13

18

408

0

0

0

Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas

792

0

-743

49

752

0

0

0

Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal

78

0

-78

0

78

0

0

0

Onderwijs

870

0

-821

49

830

0

0

0

Vervangen speelvoorzieningen

35

66

-93

9

254

120

186

27

Mergelakker: clubhuis gebouw tennis

0

24

0

24

0

0

0

0

Hetjen & Mergelakker - armaturen

21

139

-35

124

35

0

0

0

Vervangen afrastering acco Molenpark

10

0

-10

0

8

0

0

0

Hetjen veld 2 & 3 - inrichting

19

114

-29

103

29

0

0

0

Vervangen ballenvangers Hetjen veld C

21

-21

0

0

0

0

0

0

Vervangen armaturen veldverl Nederheides

0

13

-13

0

11

0

0

0

Vervangen masten verl  Hetjen veld B C

35

-35

0

0

0

0

0

0

Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A

0

0

0

0

17

457

0

0

Vervangen masten veldverl Molenpark

0

15

-15

0

12

0

0

0

Vervangen afrastering IVS

0

0

0

0

0

0

0

0

Mergelakker veld A - renovatie

457

-169

-64

224

64

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C

42

-42

0

0

0

0

0

0

Maaimachines

0

14

0

14

0

0

0

0

Maatr microplastics Hetjen veld A

34

-34

0

0

0

0

0

0

Hetjen veld 2 & 3 - renovatie

64

210

-61

213

61

0

0

0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld B

33

-33

0

0

0

0

0

0

Mergelakker veld B & C - renovatie

159

105

-155

110

155

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A

22

-22

0

0

0

0

0

0

Hetjen - tribune beachvelden

36

-13

-11

12

11

0

0

0

Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers

36

5

-20

20

20

0

0

0

Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld

126

-126

0

0

0

0

0

0

Mergelakker veld B & C - inrichting

22

40

-22

39

22

0

0

0

Masten veldverlichting mergelakker veld

18

-18

0

0

0

0

0

0

Ballenvangers mergelakker veld C

11

-11

0

0

0

0

0

0

Veldafrastering Mergelakker veld C

10

-10

0

0

0

0

0

0

Maatr duurzaamheid Hetjen veld A

0

0

0

0

0

34

0

0

Renovatie Brasserie Steinerbos

0

0

0

0

93

0

0

0

Vervangen afrastering acco Mergelakker

0

0

0

0

42

0

0

0

Vervangen accom.afrastering voetb Urmond

0

0

0

0

22

0

0

0

Vervangen ballenvangers voetb Molenpark

0

0

0

0

14

0

0

0

Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS

0

0

0

0

20

0

0

0

Sport, cultuur en recreatie

1.211

208

-527

891

890

611

186

27

Renovatie gebouw jeugdwerk Meers

0

-12

12

0

0

0

0

0

Sociaal Domein

0

-12

12

0

0

0

0

0

Vervangen pompgemalen

170

0

0

170

170

170

170

44

GGA Stein centrum riool

0

0

0

0

0

0

50

1.100

Vervangen / renoveren riool

515

53

-368

200

368

0

0

0

Afkoppelen riool Jurgenstraat

400

0

-135

265

135

0

0

0

Duurzaamheidlening zonnepanelen

1.000

228

0

1.228

800

0

0

0

Vervangen en relinen vrijvervalriolen

0

0

0

0

310

633

957

947

Wateroverlastmaatregelen

0

0

0

0

755

360

390

320

Emissie maatregelen

0

0

0

0

0

150

1.100

480

Afkoppelen riolen

0

0

0

0

200

200

200

200

Bus Stein Schoon 8

0

0

0

0

12

0

0

53

Bus reiniging 10

0

0

0

0

50

0

0

0

Bus reiniging 11

0

0

0

0

50

0

0

0

Renovatie perscontainer

0

0

0

0

15

0

0

0

Civieltechnische wzh vervangen OGI's

0

0

0

0

90

0

0

0

Renovatie milieupark Stein

0

0

0

0

350

0

0

0

Bus Verkeer 13

0

0

0

0

0

0

63

0

Rioned riool

0

0

0

0

0

0

0

27

Volksgezondheid en milieu

2.085

281

-503

1.863

3.305

1.513

2.930

3.171

Starterslening

0

220

0

220

50

0

0

0

Woonwagens inrichting

0

8

0

8

0

0

0

0

Woonwagens technische installaties

0

5

0

5

0

0

0

0

Woonwagens

0

38

0

38

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

62

148

-55

155

81

21

10

0

Proactieve grondaankopen

0

120

0

120

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

13

-80

0

-67

-1

0

0

0

Ruimtelijke ordening

74

459

-55

479

130

21

10

0

Totaal

8.965

1.976

-4.014

6.926

10.763

5.616

4.598

8.183

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:09:29 met de export van 11/24/2021 09:04:25